Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (AI in MED Conference 2023)

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (AI in MED Conference 2023) โดยมี รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.รูบิน พิลเลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรม แห่ง UAB Health System และคณะ…

Read More

เยาวชนไทยคว้ารางวัลในงาน ASEAN-India Grassroots Innovation Forum 2022

ประเทศไทยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะ National COSTI Secretariat ได้นำทีมคณะผู้แทนของไทยเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ASEAN-India Grassroots Innovation Forum 2022 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และในการแข่งขัน Pitch Competition ซึ่งแบ่งเป็นระดับ Student Innovator และ Grassroots Innovator จำนวนกว่า…

Read More

วช. เร่งขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ “ศักยภาพชาอัสสัม” ตามโจทย์ความต้องการของพื้นที่ชุมชนสังคมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เร่งติดตามและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปชาบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง การตรวจเยี่ยมและการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพชาอัสสัมป่าสู่ผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพสูงเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่ วช. ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่ม…

Read More

สิงห์ เบเวอเรช-สวทช. เปิดโรงงานโชว์ความสำเร็จโครงการ TIME ยกระดับขีดความสามารถ-พัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด จ.นครปฐม : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ร่วมกับ บริษัท สิงห์  เบเวอเรช จำกัด เปิดโรงงานเยี่ยมชมความสำเร็จภายใต้ “โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง (Total Innovation Management Enterprises Program: TIME)” ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถภาคเอกชน-พัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรม…

Read More

6 หน่วยงานจับมือสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะ ปอว. ชี้เป็นการผลิตกำลังคนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่สำคัญต้องสร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างบัณฑิตใหม่กับหน่วยงานที่ต้องการ

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน, ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางวรรณา ดุลยาสิทธิพร รองประธานคณะกรรมการศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะ ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ…

Read More

สปอว. เปิดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยและกลุ่มนวัตกรรมไทยในยุโรปประจำปี 2565

อว. จัดตั้ง “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย สร้างคลังสมองของประเทศ เพิ่มRanking มหาวิทยาลัย อัปเกรดวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในสาขาจำเป็น มุ่งเป้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580

Read More

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากโครงการผ่านอีเมล

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากโครงการผ่านอีเมล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ระบบในโครงการ

© 2021 Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ระบบในโครงการ

© 2021 Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED